ที่อยู่ กศน.ตำบลช้างเผือก

ที่ตั้ง : เลขที่ 1 หมู่ 1 (อยู่ในวัดช่างเคี่ยน) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

25 กันยายน 2554

รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555

กศน.ตำบลช้างเผือกเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2555 ระดับประถม ระดับ ม.ต้น และ ระดับ ม.ปลาย
เอกสารการสมัคร
1. วุฒิการศึกษาเดิม ถ่ายเอกสาร 2 ชุด
2. บัตรประจำตัวประชาชน ถ่ายเอกสาร 2 ชุด
3. สำเนาทะเีบียนบ้าน ถ่ายเอกสาร 2 ชุด
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
สนใจสมัครเรียนได้ที่ กศน.ตำบลช้างเผือก (อยู่ในวัดช่างเคี่ยน) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2555 ทุกวันร หรือติดต่อ อ.กัลยาณีย์ มณีวรรณ  081-9984770